• Artikkelin kategoria:Koulutus
  • Artikkelin kommentit:0 kommenttia

Koulujen lukuvuosi on alkanut. Kaksi vuotta sitten tuli voimaan laajennettu oppivelvollisuus ja nyt meillä ovat ensimmäistä kertaa kaikki alle 18-vuotiaat oppivelvollisuuden piirissä.

Ensimmäinen lukuvuosi laajennetun oppivelvollisuuden parissa meni ihmettelyyn. Laki polkaistiin käyttöön melko raakileena ja monta asiaa jouduimme ihmettelemään käytännössä.

Toisen lukuvuoden aikana alkoi olla jonkinlainen käsitys siitä, mihin olemme ryhtyneet. Tämän lukuvuoden aikana tai jälkeen voimme jo odottaa tutkimuksia ja faktatietoa lain vaikutuksista.

Kaksi vuotta sitten työ laajennetun oppivelvollisuuden parissa oli minulle hyppy tuntemattomaan. On asioita, jotka ovat yllättäneet ja asioita, jotka eivät ole yllättäneet. Verkostoitumalla valtakunnallisesti eri kuntien työntekijöiden kanssa olemme yhdessä ihmetelleet samoja asioita.

Yksi yllättävä asia on ollut vaikeasti kehitysvammaisten oppivelvollisuus. Päivätoimintakeskuksissa ei voi suorittaa oppivelvollisuutta, joten erityisammattioppilaitoksiin on perustettu useita uusia ryhmiä, jotta kaikille sellaista ryhmää tarvitseville on saatu järjestettyä opiskelupaikka.

Kaikki eivät myöskään pysty suorittamaan oppivelvollisuuttaan oppilaitoksissa, joten koulut ja hoitolaitokset ovat ryhtyneet yhteistyöhön. Erityisammattioppilaitoksen opettajia käy päivätoimintakeskuksissa tai hoitolaitoksissa antamassa opetusta muutaman tunnin viikossa, toimintaa kutsutaan satelliittiopetukseksi.

Toinen yllättävä asia on ollut suomen kieltä taitamattomien maahanmuuttajien oppivelvollisuus. Tätä yllätystä on lisännyt Ukrainan sota, ja sen myötä lisääntynyt oppivelvollisten määrä. Kunnissa on perustettu erilaisia valmentavan opetuksen ryhmiä kaiken ikäisille ja tasoisille maahanmuuttajille.

Maahanmuuttajat eivät ole heterogeeninen ryhmä, vaan jokaisen oppivelvollisen tilanne pitää arvioida tapauskohtaisesti. Heillä on jokaisella oma taustansa ja oppimiskykynsä, omat taitonsa ja toiveensa.

Kolmas yllättävä asia ovat olleet oppivelvolliset, joilta puuttuu peruskoulun päättötodistus. Olemme järjestäneet opiskelupaikkoja 17 vuotta täyttäneille, joilla ei ole peruskoulun päättötodistusta. Ensimmäinen askel on peruskoulun päättötodistus, joillakin koko laajennettu oppivelvollisuus menee sen suorittamiseen.

Se ei yllättänyt, että peruskoulussa esiintyneet haasteet ja kouluvaikeudet siirtyvät eteenpäin. Peruskoululaisten koulupoissaolot, käytöshäiriöt ja mielenterveysongelmat ovat riski jatko-opintojen suhteen. Mitä useampia lapsia ja nuoria kyetään auttamaan peruskouluikäisinä, sitä varmemmin he tulevat saamaan päättötodistuksen ja myös toisen asteen tutkintotodistuksen.

Meillä laajennetun oppivelvollisuuden valvojilla on kirjoilla nuoria, joiden oppivelvollisuus päättyy tämän lukuvuoden aikana. Osa on kulkenut kanssamme kaksi lukuvuotta kiinnittymättä yhteenkään heille osoitettuun opiskelupaikkaan. Väkisin on vaikea auttaa ketään.

Osa heistä on erilaisten tukitoimien kautta aloittanut tutkintoon valmistavan opiskelun. Onnea heidän opiskeluilleen. Työ jatkuu heillä ja meillä.

Vastaa