Monilla paikkakunnilla on tehty lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmia ja usein niiden suunnitelmien taustalla on lapsille ja nuorille tehty hyvinvointikysely. Luin erään tällaisen kyselyn tuloksista, kuinka kyselyyn vastanneista nuorista yli puolet kokee, etteivät opettajat ole kiinnostuneita heidän kuulumisistaan eivätkä oikeasti välitä  heistä. Tulos on siinä mielessä surullinen, että minun mielestäni suuri osa opettajista on aidosti kiinnostunut oppilaistaan ja välittää heidän hyvinvoinnistaan. Miksi tämä välittäminen ei välity nuorille?

Ollessani itse koulussa oppilaana, minulla oli muutama opettaja, jonka kanssa voi vapaasti jutella ja joka oli oikeasti kiinnostunut minusta, ainakin siltä minusta tuntui. Muistelen heitä edelleenkin lämmöllä. Suuri osa opettajista oli vain opettajia, he tekivät työnsä eli opettivat ja antoivat numerot ja me oppilaat teimme oman osuutemme eli opiskelimme kuka paremmin ja kuka huonommin. En odottanut heiltä sen enempää enkä miettinyt, ovatko he kiinnostuneita minun elämästäni tai eivät, se riitti, ettei heitä tarvinnut pelätä. Pelottaviakin opettajia oli, heitä en muistele lämmöllä.

Opettajana olen oppilailleni paljon läheisempi kuin omat opettajani aikanaan olivat minulle, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Minusta on luonnollista ja mukavaa jutella oppilaiden kanssa. Koulun rakenteet ovat välittämisen kannalta haasteelliset. Opettajana olen sidottu koulun aikatauluihin ja sääntöihin, oppitunnit, valvonnat, palaverit, kokoukset ja monet asiat pitää hoitaa ajallaan. Oppilailta ei saisi kysellä henkilökohtaisia asioita, koska ne eivät kuulu opettajille. Oppilaita ei saa taputtaa olalle muusta koskettamisesta puhumattakaan ettei syytetä seksuaalisesta häirinnästä. Kaikkia oppilaita pitäisi kohdella tasavertaisesti, mutta miten ehtii tasavertaisesti osoittaa välittämistä yli 300: lle oppilaalle. Kaikista rajoitteista huolimatta minä ja monet muut opettajat välitämme oppilaistamme ja sen osoittamiseen mielikuvitus ja hyvä tahto löytää kyllä keinot. Koulun arjessa on paljon välittämistä.

Kaikki oppilaat eivät välitä minun välittämisestäni. Usein kuultuja lauseita ovat myös seuraavat: ”V***u mä en puhu sulle mitään.” ”V***u mitä se sulle kuuluu.” ”Mee muualle siitä.” ”Ei sulla oo oikeutta kysellä multa mitään.” Siinä on opettajaparka melko yksin välittämisensä kanssa. Monesti näidenkin lauseiden jälkeen päästään ajan kanssa hyvään lopputulokseen. Välittäminen ei aina ole suloista hymistelyä, vaan usein se on kärsivällisyyttä vaativaa ja rankkaa työtä.

Henkilökohtaisissa haastatteluissa opona pääsee joskus hyvinkin lähelle oppilasta. Puheen kääntyessä kotiasioihin saatan kuulla myös vanhempiin liittyen lauseen: ”Ei ne musta välitä.” Jos sen kuullessani ymmärrän, että kyse ei ole teiniangstista, vaan nuoren aidosta kokemuksesta, sydäntäni särkee. Minä olen vain opo ja opettajat ovat vain opettajia, olemme täysin korvattavissa. Opettajat tulevat ja menevät, peruskoulutaipaleelle heitä osuu jokaisen kohdalle useita.  Toisin on vanhempien kanssa. Minun välittämiseni ei voi koskaan korvata omien vanhempien välittämistä. Vaikka kuinka haluaisin, en voi täyttää äidin paikkaa kuin omien lasteni kohdalla ja kaikesta sukupuolineutraaliudesta huolimatta isäksi en kykene edes omille lapsilleni. Omien vanhempien välittäminen tai välittämättä jättäminen on korvaamatonta ja seuraa läpi elämän.

Nuoret ovat usein kovin kärkkäitä arvostelemaan opettajia. He saattavat sanoa, että opettajat eivät välitä, vaikka kokisivatkin toisin. Yhtä usein he ovat kärkkäitä puolustamaan vanhempiaan. He puolustavat vanhempiaan silloinkin, kun siihen ei olisi aihetta. Samoin tapahtuu julkisuudessa. Opettajien ja koulun henkilökunnan hartioille on helppoa sälyttää  sellaisia asioita, jotka pitäisi hoitaa kotona. Vanhempien syyllistäminen on tabu ja opettajien syyllistäminen on nykyisin maan tapa. Molempien tehtävä on välittää lapsista ja nuorista ja onnellisia ovat ne nuoret, jotka saavat kokea kumpaakin. Surullista on, jos vain opettajat välittävät nuorista, se on paljon surullisempaa kuin se, että vain vanhemmat välittävät. Toivottavasti välittäminen välittyy nuorille.

Vastaa